"
Ref.
Cerco
Tipus
A
Zona
Habitacions
Banys
Característiques
Preu

Parcel·la de 2094 m2, a 200m de la platja Sant Antoni de Calonge (ref.1328)

venda: 1.100.000 €
Ref. 1328 |
venda: 1.100.000 €

Parcel·la de 2094 m2, a 200m de la platja Sant Antoni de Calonge

Terreny en venda a Sant Antoni De Calonge, Girona

Parcel·la de 2.094 m² en sòl urbà, situada a 200 m de la platja de Sant Antoni de Calonge, edificable planta baixa més 4 plantes per a un edifici de 24 habitatges, amb una superfície edificable total d'aproximadament 4.280 m². Destaca la seva proximitat a la platja, comerços i serveis. El seu ús principal és residencial, públic i privat. Usos compatibles: terciari, educatiu, sanitari-assistencial, esportiu, cultural, associatiu i religiós.


  • Tipus d'ordenació: Alineació viària.
  • Edificabilitat neta: La que resulta de l'aplicació dels paràmetres normatius (plànol O.6.42 del POUM).
  • Amplada edificable neta: 17 m, d'acord amb el perímetre regulador especificat en els plànols normatius del POUM, i respectant les franges no edificables grafades.
  • Nombre màxim de plantes: PB+4PP
  • Alçada màxima reguladora: 16 m.
  • Densitat d'habitatges: 1 habitatge/90 m2st. Es quantifica en relació amb el sostre que efectivament es destini a habitatge, amb els seus nuclis de comunicació i accés, descomptant aquest sostre destinat a altres usos.


Interior d'illa: L'interior d'illa és edificable si es destina exclusivament a usos comercials i de serveis. Per altres usos, el pati es considera inedificable, assegurant el seu tractament com a mínim en un 50% del sòl de forma ajardinada.


Podeu contactar amb nosaltres enviant un correu a info@safirerealestate.com, també a la nostra pàgina web www.safirerealestate.com o trucant al 902 920 516 per obtenir més informació de l'immoble. Moltes gràcies per confiar amb nosaltres, Safire Real Estate!

Parcel·la 2.094 m2
Repercusión m² venta 525 €/m²
Edificables 4.280 m2
Repercusión m² edificables 257,01 €/m²
Cal. Suelo urbà
Llum
Gas
Aigua
Telèfon
La direcció de l'immoble és aproximada.

Si voleu més informació sobre aquesta propietat, si us plau, ompli el qüestionari: